έκδοση λογαριασμών χωρίς πάγια και δεσμεύσεις

Κάθε μήνα εκδίδεται αναλυτικός λογαριασμός με τα τηλεφωνήματά σας που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία ώρα
Προορισμό κλήσης
Διάρκεια
Κόστος κλήσης

Αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην επιθυμητή διεύθυνση (την οποία δηλώνετε στην αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο της εταιρείας μας)

τρόπος εξόφλησης λογαριασμών

Μέσω πιστωτικής κάρτας
Μέσω τραπεζών που αναφέρονται στον λογαριασμό
Με ταχυδρομική επιταγή &
Με ταχυπληρωμή