Πλεονεκτήματα

Οικονομία
Χωρίς πάγιο και τέλη σύνδεσης
Πλήρης διαφάνεια στην τιμολογιακή σας χρέωση
Ασφάλεια απορρήτου συνδιαλέξεων
Εύκολη σύνδεση
Διατηρείτε τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό
Επιλογή Δικτύου εξυπηρέτησης
Αξιοπιστία
Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών