έκδοση λογαριασμών χωρίς πάγια και δεσμεύσεις

Κάθε μήνα εκδίδεται αναλυτικός λογαριασμός με τα τηλεφωνήματά σας που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία ώρα
Προορισμό κλήσης
Διάρκεια
Κόστος κλήσης

Αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην επιθυμητή διεύθυνση (την οποία δηλώνετε στην αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο της εταιρείας μας)

Tρόπος εξόφλησης λογαριασμών

Μέσω πιστωτικής κάρτας
Μέσω τραπεζών που αναφέρονται στον λογαριασμό
Με ταχυδρομική επιταγή &
Με ταχυπληρωμή